mgr Katarzyna Czyż

 • Dyrektor Szkoły
 • wychowawca świetlicy szkolnej
 • nauczyciel techniki

dyrektor@sp5.wisla.pl
tel: 725 996 429

mgr Marta Pilch

 • nauczyciel wspierający pracą dyrektora szkoły
 • wychowawca klasy 4
 • nauczyciel biologii
 • nauczyciel przyrody
 • nauczyciel informatyki
 • nauczyciel współorganizujący kształcenie
 • Prezes Ogniska ZNP przy SP5

marta_pilch@wp.pl

mgr Joanna Wuwer

  • pedagog szkolny
  • wychowawca klasy 6
  • nauczyciel geografii
  • nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Krystyna Bienias

 • logopeda
 • nauczyciel współorganizujący kształcenie
 • nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr Krystyna Pilch

 • wychowawca oddziału przedszkolnego
 • nauczyciel oddziału przedszkolnego przy szkole

pkrysia1@gmail.com

mgr Monika Cieślar

 • nauczyciel oddziału przedszkolnego przy szkole
 • wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Elżbieta Panek

 • wychowawca klasy 2
 • nauczyciel nauczania zintegrowanego
 • wychowawca w świetlicy szkolnej

elzbieta_panek@op.pl

mgr Joanna Cieślar

 • wychowawca klasy 3
 • nauczyciel nauczania zintegrowanego
 • nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Joanna Bolechowicz – Świerczek

 • wychowawca klasy 1
 • nauczyciel nauczania zintegrowanego
 • nauczyciel plastyki
 • opiekun SKO i Spółdzielni Uczniowskiej

jswierczek@autograf.pl

mgr Klaudia Byrt

 • wychowawca klasy 5
 • nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Dorota Polok

 • wychowawca klasy 7
 • nauczyciel języka polskiego
 • opiekun gazetki szkolnej

mgr Edyta Marekwica

 • wychowawca klasy 8
 • nauczyciel języka angielskiego

mgr Agnieszka Zbrożek

 • nauczyciel języka niemieckiego
 • nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

mgr Jadwiga Pipień

 • nauczyciel matematyki

mgr Magdalena Janecka

 • nauczyciel muzyki
 • nauczyciel zajęć rozwijających kreatywność
 • nauczyciel edukacji regionalnej

mgr Roman Czech

 • nauczyciel historii
 • logopeda

mgr Justyna Szołtys

 • nauczyciel fizyki
 • nauczyciel chemii

mgr Janina Podżorska

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Halina Raszka

 • nauczyciel religii ewangelickiej
 • bibliotekarz
 • kronikarz szkoły

halinarasz@op.pl

ks. Marcin Podżorski

 •  nauczyciel religii ewangelickiej

mgr Edyta Kostka

 • nauczyciel religii katolickiej

mgr Jarosław Sobczyk

 • nauczyciel wychowania fizycznego
 • wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Klaudia Szturc

 • nauczyciel współorganizujący kształcenie
 • wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Zofia Pilch

 • nauczyciel współorganizujący kształcenie
 • wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Marzena Smagacz

 •  wychowawca w świetlicy szkolnej
 • nauczyciel współorganizujący kształcenie

Joanna Miedziak-Szalbot

pomoc nauczyciela

Izabela Chmiel

asystent ucznia

Ta strona używa plików cookies w celu ulepszenia obsługi strony oraz prowadzenia anonimowych statystyk odwiedzin.