Zdalne nauczanie

Rok szkolny 2020/2021

Zdalne nauczanie od 18 stycznia 2021r. >>>zobacz<<<


Zarządzenie nr 2 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle >>>zobacz<<<
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle >>>zobacz<<<


Organizacja pomocy pedagogiczno-psychologicznej na czas zdalnego nauczania obowiązująca od 9.11.2020r. >>>zobacz<<<
Dyżury pedagoga i psychologa >>>zobacz<<<


Organizacja pracy biblioteki szkolnej podczas nauki zdalnej.
Obowiązuje od 18 stycznia 2021r. >>>zobacz<<<


Organizacja pracy biblioteki szkolnej podczas nauki zdalnej. >>>zobacz<<<


Zdalne nauczanie >>>zobacz<<<
Wznowienie zajęć w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku:

1. Egzamin Ósmoklasisty
  Procedura organizacji egzaminu ósmoklasisty >>>zobacz<<<
  Potwierdzenia i zgody rodziców ucznia kl.8 >>>zobacz<<<
  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty >>>zobacz<<<
  Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty >>>zobacz<<<

2. Konsultacje dla uczniów klas IV-VIII
  Harmonogram konsultacji la uczniów klas IV-VIII >>>zobacz<<<
  Procedura dotycząca organizacji konsultacji na terenie szkoły >>>zobacz<<<
  Zgoda rodziców na udział w konsultacjach >>>zobacz<<<

3. Zajęcia opiekuńcze klas I-III
  Informacja dla Rodziców dzieci klas I-III >>>zobacz<<<
  Procedury postępowania na terenie szkoły w czasie epidemii koronawirusa >>>zobacz<<<
  Zgłoszenie udziału dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych >>>zobacz<<<

4. Rewalidacje organizowane na terenie szkoły
  Procedura dotycząca organizacji zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły >>>zobacz<<<
  Zgoda na udziału dziecka w zajęciach rewalidacji >>>zobacz<<<

5. Konsultacje dla uczniów klasy VIII
  Procedura dotycząca organizacji konsultacji na terenie szkoły >>>zobacz<<<
  Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy VIII >>>zobacz<<<

6. Biblioteka
  Procedura dotycząca organizacji pracy biblioteki na terenie szkoły >>>zobacz<<<
  Harmonogram pracy biblioteki >>>zobacz<<<

7. Zespoły pedagogiczno-psychologiczne
  Procedura spotkań zespołów pedagogiczno-psychologicznych na terenie szkoły >>>zobacz<<<


Zarządzenie nr 1/V/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle z dnia 4.05.2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym w SP nr 5 w Wiśle >>>zobacz<<<

Zarządzenie nr 2/III/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle z dnia 25.03.2020 w sprawie określania zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość >>>zobacz<<<

Zarządzenie nr 1/III/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle z dnia 23.03.2020 w sprawie zdalnego nauczania >>>zobacz<<<

Załącznik nr 1. Podsumowanie działań wprowadzonych w zakresie zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle >>>zobacz<<<

Załącznik nr 2. Klauzula informacyjna - zdalne nauczanie >>>zobacz<<<

Aneks do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania WSO w związku z nauczaniem zdalnym >>>zobacz<<<

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r. >>>zobacz<<<

Ogólne zasady oceniania w kształceniu zdalnym w SP5 >>>zobacz<<<

Podsumowanie działań w zakresie zdalnego nauczania w SP5 >>>zobacz<<<