Regulaminy


Regulamin przyznania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle >>>zobacz<<<


Regulamin przyznania honorowego tytułu "Przyjaciel szkoły" w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle >>>zobacz<<<


Regulamin przyznania Nagrody im. Jana Bujaka wybitnie uzdolnionym uczniom >>>zobacz<<<
Wniosek o przyznanie Nagrody im. Jana Bujaka >>>zobacz<<<


Regulamin przyznania Nagrody Burmistrza Miasta Wisła >>>zobacz<<<
Wniosek o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Wisła >>>zobacz<<<


Regulamin przyznania Nagrody Dyrektora Szkoły >>>zobacz<<<
Wniosek o przyznanie Nagrody Dyrektora Szkoły >>>zobacz<<<