HISTORIA SZKOŁYKRÓTKA HISTORIA SZKOŁY

Pierwsza szkoła w Jaworniku powstała w 1876 roku. Mieściła się w prywatnym domu Pawła Pilcha.
W 1898 roku wybudowano murowaną szkołę. Jej pierwszym kierownikiem był Paweł Cichy.
W latach 1911-1939 szkołą kierował Jerzy Niemiec. Poza nauczaniem prowadził on intensywną działalność
społeczną. Zorganizował spółdzielnię rolniczą w Wiśle, OSP i Kółko Rolnicze w Jaworniku. We wrześniu 1939
roku został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego, gdzie zmarł w 1941 roku.
Po II wojnie światowej wieloletnim kierownikiem szkoły był Korneliusz Niemczyk, a po jego przejściu na
emeryturę w 1972 roku - Stanisław Dudys. Wraz z mieszkańcami Jawornika doprowadził on do powstania
obecnego, przestronnego budynku szkoły, a także rozpoczął budowę sali gimnastycznej.
Gdy w grudniu 1988r. zmarł nagle po wypadku drogowym, jego dzieło postanowili kontynuować członkowie
Społecznego Komitetu Budowy Sali Gimnastycznej pod przewodnictwem Bronisława Masnego. Dzięki pracy
społecznej wielu osób stanął budynek sali w stanie surowym. W tym okresie funkcję dyrektora szkoły pełniła
Danuta Ucher, a od 1993 Lucyna Krakowiak - Miler.
Po przejęciu szkół przez Miasto Wisła, radni postanowili dokończyć budowę. Całością prac kierowała
dyrektor szkoły Lucyna Krakowiak - Miler. Sala, oddana do użytku we wrześniu 2000 roku, służy nie tylko
naszej szkole, ale wszystkim mieszkańcom Wisły
Obecnie szkoła dysponuje odpowiednią bazą oraz wysoko wykwalifikowaną i ambitną kadrą nauczycielską.
W takich warunkach uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce i chętnie przebywają w swojej szkole.

Od 2006 roku obowiązki dyrektora pełni Lidia Bolechowicz. W tym czasie udało się przeprowadzić
II etap remontu toalet szkolnych- wyremontowano toalety oraz prysznice na drugim piętrze. Przerobiono,
wyremontowano, kuchnię szkolną i wyposażono w sprzęt dostosowany do obowiązujących europejskich norm
sanitarnych HACAP. Remontowi została poddana stołówka-świetlica, która dzięki temu stała się większa.
W 2011r dzięki pozyskanym środkom z WFŚE została przeprowadzona termomodernizacja budynku szkoły
i Sali gimnastycznej. W ramach tej ogromnej inwestycji wartej ponad 1milion złotych, wymieniono wszystkie
okna na okna z potrójną szybą, zdemontowano starą węglową kotłownię a kotłownię gazową wyposażono w nowoczesne,
piece gazowe. Wymieniono we wszystkich pomieszczeniach grzejniki a na sali gimnastycznej zamontowano nowoczesne
dmuchawy, które zimą nagrzewają a latem chłodzą. Na zewnątrz szkoła i sala gimnastyczna przyodziała się
w nową szatę, gdyż ściany zostały ocieplone i pomalowane.
Dzięki ogromnemu zaangażowani rodziców, nauczycieli i uczniów udało się wykonać dojście do przedszkola
i oddziału przedszkolnego, dzięki temu dzieciaki już nie musiały brodzić w błocie. Wspólnie z rodzicami
udało się, pomalować sale lekcyjne, ułożyć panele podłogowe w klasach natomiast materiały zostały zakupione
ze środków finansowych szkoły. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych.
Bardzo dobre warunki lokalowe w szkole wynikają z tego, że Organ Prowadzący -Gmina Wisła zawsze pozytywnie
rozpatruje wnioski dyrektora o remonty i naprawy w szkole.
W każdej wolnej chwili, gdy nie ma uczniów w szkole lub dzieci wypoczywających na koloniach czy zimowiskach,
robione są różne prace upiększające szkołę. W długi majowy weekend 2012r odnowiono dolny korytarz.
Zerwano starą nie zgodną z przepisami ppoż boazerię, położono nowe tynki mozaikowe, gładź gipsową
i pomalowano ściany, a balustradę przy schodach uzupełniono dodatkowymi szczebelkami aby była bezpieczna
dla dzieci. Drewno na balustradę podarował jeden z rodziców a montaż szczebli wykonał konserwator szkolny.
Zawsze można liczyć na pomysłowość, kreatywność konserwatora, który bardzo chętnie, przy pomocy rodziców
wykonuje większość prac remontowych np. tynkuje, klei płytki, gipsuje, maluje i w ten sposób przygotowuje
pomieszczenia np. w najniższej części budynku szkoły z przeznaczeniem na izbę regionalną
W 2012r położono nawierzchnię na placu wokół Sali gimnastycznej i dojazdu do oddziału przedszkolnego,
wyremontowano ogrodzenie wokół szkoły, tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla uczniów. W 2013 udało się
pozyskać środki na remont sali gimnastycznej- cyklinowanie parkietu, malowanie ścian oraz remont dachu
na budynku szkoły. Szkoła wypracowuje pieniądze z wynajmu Sali gimnastycznej grupom sportowym przebywającym
w Wiśle oraz z wynajmu budynku szkolnego na organizację koloni i zimowisk. Pozyskane środki przeznaczane są
na wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne: w każdej klasie sprzęt komputerowy, projektory,
tablice interaktywne oraz dostęp do Internetu.
Szkoła , w celu wyrównywania szans bierze udział w licznych programach unijnych i rządowych w celu
zorganizowania dodatkowych zajęć dla uczniów oraz doposażenia bazy materiałowej szkoły w ciekawe pomoce
dydaktyczne np.

*ICIM- czytelnia szkolna została wyposażona w cztery komputery i urządzenie wielofunkcyjne
*„ Radosna szkoła” w ramach którego wyposażyliśmy salę „ Krainę sprawności na deszcz” oraz piękny
z prawdziwego zdarzenia Plac Zabaw
*„ Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”- uczniowie klas I-III mogli rozwijać podczas
zajęć swoje inteligencje wielorakie a szkoła pozyskała cenne pomoce dydaktyczne
*„Wiedza drogą do sukcesu” program skierowany dla uczniów mających problem z pisaniem i czytaniem,
działaniami matematycznymi , zajęcia z tyflopedagogiem oraz zajęcia rozwijające zdolności muzyczne
i plastyczne a także pozyskano niezbędne pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację tych działań.