ŚWIETLICANASZA
ŚWIETLICA
6:45 - 9:00
11:00 - 16:45
bawi, uczy, żywi
wychowankami opiekują się
Edyta Kostka
Katarzyna
Czyż
Elżbieta
Panek
Magdalena
Podeszwa
Dorota
Polok
Jarosław
Sobczyk
Bronisław
Masny
Halina
Raszka
W ramach pracy świetlicy prowadzone są zajęcia
- fotograficzne - plastyczne
- czytelnicze -informatyczne
- robótek ręcznych
- ekologiczne
- sportowe


FORMY PRACY ŚWIETLICY

 1. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-UMYSŁOWE
  • GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE
  • PRACA Z KSIĄŻKĄ
  • AUDYCJE RADIOWE I TV
  • ŁAMIGŁÓWKI
 2. ZAJĘCIA REKREACYJNE
  • WYCIECZKI I SPACERY
  • ZABAWY RUCHOWE
  • ZABAWY RUCHOWE NA XBOXIE
  • TENIS STOŁOWY
 3. ZAJĘCIA PLASTYCZNE
  • RÓŻNE TECHNIKI PLASTYCZNE
 4. ZAJĘCIA MUZYCZNE
  • NAUKA PIOSENEK
  • SŁUCHANIE MUZYKI
  • ZABAWY ZE ŚPIEWEM
 5. ZAJĘCIA PRAKTYCZNO-TECHNICZNE
  • PAPIEROPLASTYKA
  • ORIGAMI
 6. ZAJĘCIA Z ZAKRESU ŻYWEGO SŁOWA
  • RECYTACJE
  • MONTAŻE
  • INSCENIZACJE
 7. KULTURA ŻYCIA CODZIENNEGO
  • KSZTAŁTOWANIE KULTURALNYCH NAWYKÓW
  • ESTETYCZNE SPOŻYWANIE POSIŁKÓW
  • HIGIENA OSOBISTA I OTOCZENIA
 8. ORGANIZACJA NAUKI WŁŁASNEJ
 9. UDZIAŁ W AKCJACH CHARYTATYWNYCH

Plan pracy świetlicy szkolnej zobaczZAJĘCIA PLASTYCZNO - TECHNICZNE

PAPIEROPLASTYKA

ZAJĘCIA CZYTELNICZE

ZAJĘCIA EKOLOGICZNE

GRY I ZABAWY