Ważne informacje

Wniosek o możliwość stacjonarnego nauczania. >>> zobacz <<<


Obowiązek szkolny dla rodzin przebywających za granicą >>>zobacz<<<


Zawsze jest jakieś wyjście! >>>zobacz<<<


Procedury organizacji zajęć w roku szkolnym 2020/2021
0d 18 stycznia 2021r.
Klasa 1 >>>zobacz<<<
Klasa 2 >>>zobacz<<<
Klasa 3 >>>zobacz<<<


Powrót klas 1 do 3 do nauki w szkole >>>zobacz<<<


Szkolny konkurs świąteczny "RODZINNE KOLĘDOWANIE" >>>zobacz<<<


Wiślański Biuletyn Biblioteczny >>>zobacz<<<


Zdalne nauczanie >>>zobacz<<<


Ważne informacje i zalecenia w związku z ogłoszeniem czerwonej strefy dla powiatu cieszyńskiego. >>>zobacz<<<


Opłata za obiady - Październik 2020r.
Oddział przedszkolny >>>zobacz<<<
Szkoła podstawowa i personel >>>zobacz<<<
Zarządzenie w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle w czasie epidemii >>>zobacz<<<Gotowość szkoły do rozpoczęcia zajęć >>>zobacz<<<Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 >>>zobacz<<<Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 >>>zobacz<<<Szkoła Podstawowa nr 5 w Wiśle informuje, że w dniu 31 lipca br. w godzinach od 10:00 do 13:00 będą wydawane zaświadczenia dotyczące wyników egzaminu ósmoklasisty. Odbiór tylko osobisty!

Szczegóły odbioru dokumentu i rekrutacji w informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - w załączniku >>>zobacz<<<INFORMACJA - 26.06.2020 (piątek) odbiór świadectw zgodnie z harmonogramem przesłanym przez wychowawców klas. Oddział przedszkolny odbiór dyplomów 30.06.2020 (wtorek) od godziny 9:00 do 11:00INFORMACJA - Do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle zostały przyjęte wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie złożonych przez rodziców zgłoszeń.Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych >>>zobacz<<<Dyżur wakacyjny w SP nr 5
Regulamin zgłaszania dzieci na dyżur wakacyjny organizowany w przedszkolach >>>zobacz<<<
Harmonogram zgłaszania dzieci na dyżur wakacyjny organizowany w przedszkolach >>>zobacz<<<
Deklaracja korzystania z opieki podczas dyżuru wakacyjnego >>>zobacz<<<Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle zaprasza uczniów klas V do udziału w konkursie plastycznym „Staro chałupina”. Prace wraz z podpisanym oświadczeniem przyjmujemy do 26.06.2020r.
TEMAT PRACY: ilustracja starego drewnianego, mieszkalnego domu góralskiego zlokalizowanego w pobliżu miejsca zamieszkania lub szkoły.
Prace płaskie powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko techniką płaską w orientacji poziomej: rysowanie (kredkami), szkicowanie (ołówek lub węgiel). - Format : A4 lub A5. Więcej informacji w regulaminie konkursu.Procedura spotkań zespołów pedagogiczno-psychologicznych na terenie szkoły obowiązująca w czasie epidemii związanej z COVID-19 >>>zobacz<<<Egzamin Ósmoklasisty
Procedura organizacji egzaminu ósmoklasisty >>>zobacz<<<
Potwierdzenia i zgody rodziców ucznia kl.8 >>>zobacz<<<
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty >>>zobacz<<<
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty >>>zobacz<<<Terminy egzaminów na kartę rowerową >>>zobacz<<<
Regulamin przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową >>>zobacz<<<
Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową >>>zobacz<<<Wznowienie zajęć w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku:

1. Konsultacje dla uczniów klas IV-VIII
  Harmonogram konsultacji la uczniów klas IV-VIII >>>zobacz<<<
  Procedura dotycząca organizacji konsultacji na terenie szkoły >>>zobacz<<<
  Zgoda rodziców na udział w konsultacjach >>>zobacz<<<

2. Zajęcia opiekuńcze klas I-III
  Informacja dla Rodziców dzieci klas I-III >>>zobacz<<<
  Procedury postępowania na terenie szkoły w czasie epidemii koronawirusa >>>zobacz<<<
  Zgłoszenie udziału dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych >>>zobacz<<<

3. Rewalidacje organizowane na terenie szkoły
  Procedura dotycząca organizacji zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły >>>zobacz<<<
  Zgoda na udziału dziecka w zajęciach rewalidacji >>>zobacz<<<

4. Konsultacje dla uczniów klasy VIII
  Procedura dotycząca organizacji konsultacji na terenie szkoły >>>zobacz<<<
  Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy VIII >>>zobacz<<<

5. Biblioteka
  Procedura dotycząca organizacji pracy biblioteki na terenie szkoły >>>zobacz<<<
  Harmonogram pracy biblioteki >>>zobacz<<<Rekrutacja do KLASY 1 Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku na rok szkolny 2020/2021 - Termin składania wniosków od 18 do 29 maja 2020r.
Termin składania wniosków uzupełniających do przyjęcia dziecka do klasy pierwszej od 22 do 26 czerwca 2020r.Uzupełniająca rekrutacja do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLENGO Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku na rok szkolny 2020/2021 - Termin składania wniosków od 18 do 25 maja 2020r.Pomoc pedagogiczno-psychologiczna - dyżury >>>zobacz<<<Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r. - Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów. Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.Opłata za obiady - Kwiecień 2020r. - w miesiącu kwietniu nie płacimy za obiady, płatność pokryją zwroty z miesiąca marca.Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępnia zestawy zadań powtórkowych do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. >>>zobacz<<<Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12 do 25 marca br. W załączniku znajduje się szczegółowa informacja ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. >>>zobacz<<<Prezentacja "CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE". >>>zobacz<<<Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Cieszynie. >>>zobacz<<<Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów. >>>zobacz<<<Rekomendacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotycząca koronowirusa. >>>zobacz<<<Opłata za obiady - MARZEC 2020r.
Oddział przedszkolny >>>zobacz<<<
Szkoła podstawowa i personel >>>zobacz<<<
Rekrutacja do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku na rok szkolny 2020/2021
>>>zobacz<<<Zapisy do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 >>>zobacz<<<Kalendarz na rok szkolny 2019/2020. >>>zobacz<<<Terminy zebrań rodziców oraz konsultacji w roku szkolnym 2019/2020. >>>zobacz<<<Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 - 2 WRZEŚNIA 2019r. godzina 9:00 w sali gimnastycznej. Oddział przedszkolny pracuje od 7:00 do 16:30Wyposażenie ucznia klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020. >>>zobacz<<<Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020. >>>zobacz<<<Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - 19 CZERWCA 2019r. godzina 9:00 na sali gimnastycznej.


Opłata za obiady - CZERWIEC 2019r. Opłaty będą wysyłane indywidualnie przez Mobidziennik.


TERMINY przeprowadzenia egzaminów na KARTĘ ROWEROWĄ organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 w Wiśle. >>>zobacz<<<


REGULAMIN przeprowadzenia egzaminu na KARTĘ ROWEROWĄ organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 w Wiśle. >>>zobacz<<<


Opłata za obiady - MAJ 2019r. Opłaty będą wysyłane indywidualnie przez Mobidziennik.


Zakończenie zbiórki makulatury. Podsumowanie zbiórki makulatury w miesiącu Kwiecień 2019r. >>>zobacz<<<


Rekrutacja do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku na rok szkolny 2019/2020
>>>zobacz<<<


Zapisy do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020
>>>zobacz<<<


Opłata za obiady - KWIECIEŃ 2019r. >>>zobacz<<<


Podsumowanie zbiórki makulatury w miesiącu Marzec 2019r. >>>zobacz<<<


Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników uczniom Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle na rok szkolny 2019/2020 >>>zobacz<<<


Wykaz podręczników >>>zobacz<<<


Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej >>>zobacz<<<


Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów >>> zobacz


BEZPIECZNE WAKACJE.


kliknij na obrazek

Ewaluacja zewnętrzna - raport >>> zobacz


INSTYTUCJE, ORGANIZACJE, PLACÓWKI OŚWIATOWE, SŁUŻBY ZDROWIA REALIZUJĄCE ZADANIA NA RZECZ OSÓB UWIKŁANYCH W PRZEMOC W RODZINIE.

kliknij na obrazek

kliknij na obrazekPAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY zobacz

kliknij na obrazek

kliknij na obrazek