NAUCZYCIELE

mgr Katarzyna Czyż
Dyrektor Szkoły
wychowawczyni świetlicy szkolnej
nauczyciel techniki
dyrektor@sp5.wisla.pl
Tel: 725 996 429
mgr Marta Pilch
nauczyciel wspierający pracą dyrektora szkoły
nauczyciel biologii
nauczyciel przyrody
nauczyciel informatyki
nauczyciel wspomagający
wychowawczyni klasy 7
Prezes Ogniska ZNP przy SP5
marta_pilch@wp.pl
mgr Maria Drobisz - Masny
nauczyciel języka polskiego
nauczyciel edukacji regionalnej
madroma3@wp.pl
mgr Joanna Wuwer
pedagog szkolny
nauczyciel wspomagający
wychowawczyni klasy 4
nauczyciel geografii
mgr Krystyna Pilch
nauczyciel oddziału przedszkolnego przy szkole
wychowawczyni oddziału przedszkolnego
pkrysia1@gmail.com
mgr Elżbieta Panek
nauczyciel nauczania zintegrowanego
wychowawczyni klasy 3
elzbieta panek@op.pl
mgr Joanna Bolechowicz - Świerczek
nauczyciel nauczania zintegrowanego
nauczyciel plastyki
wychowawczyni klasy 2
opiekun SKO i Spółdzielni Uczniowskiej
jswierczek@autograf.pl
mgr Halina Raszka
nauczyciel religii ewangelickiej
bibliotekarz
kronikarz szkoły
halinarasz@op.pl
mgr Edyta Kostka
nauczyciel religii katolickiej
wychowawczyni w świetlicy szkolnej
mgr Jarosław Sobczyk
nauczyciel wychowania fizycznego
wychowawca w świetlicy szkolnej
mgr Edyta Marekwica
nauczyciel języka angielskiego
wychowawczyni klasy 6
mgr Joanna Cieślar
nauczyciel nauczania zintegrowanego
wychowawczyni klasy 1
nauczyciel wspomagający
mgr Magdalena Podeszwa
nauczyciel muzyki
nauczyciel zajęć rozwijających kreatywność
mgr Agnieszka Zbrożek
nauczyciel języka niemieckiego
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
wychowawczyni w świetlicy szkolnej
mgr Wojciech Brodzki
nauczyciel chemii
mgr Roman Czech
nauczyciel historii
mgr Dorota Polok
nauczyciel języka polskiego
opiekun gazetki szkolnej
wychowawczyni klasy 5
mgr Aleksandra Kamińska
nauczyciel oddziału przedszkolnego przy szkole
wychowawczyni oddziału przedszkolnego
mgr Justyna Szołtys
nauczycielka fizyki
mgr Marzena Smagacz
nauczyciel wspomagający
mgr Krystyna Bienias
nauczyciel wspomagający
logopeda
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
mgr Janina Podżorska
nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Zofia Pilch
nauczyciel wspomagający
Izabela Chmiel
asystent ucznia
Marcelina Cieślar
asystent ucznia
mgr inż. Bronisław Masny
nauczyciel matematyki
wychowawca klasy 8
mbronek@poczta.onet.pl