NAUCZYCIELE

mgr Katarzyna Czyż
Dyrektor Szkoły
wychowawczyni świetlicy szkolnej
nauczyciel techniki
dyrektor@sp5.wisla.pl
Tel: 725 996 429
mgr Krystyna Pilch
nauczyciel oddziału przedszkolnego przy szkole
wychowawczyni oddziału przedszkolnego
pkrysia1@gmail.com
mgr Elżbieta Panek
nauczyciel nauczania zintegrowanego
wychowawczyni klasy 2
elzbieta panek@op.pl
mgr Dorota Chmiel
nauczyciel nauczania zintegrowanego
dorotachmiel1@wp.pl
mgr Joanna Bolechowicz - Świerczek
nauczyciel nauczania zintegrowanego
nauczyciel plastyki
wychowawczyni klasy 1
opiekun SKO i Spółdzielni Uczniowskiej
jswierczek@autograf.pl
mgr Maria Drobisz - Masny
nauczyciel języka polskiego
nauczyciel edukacji regionalnej
wychowawczyni klasy 8
opiekun gazetki szkolnej
madroma3@wp.pl
www
mgr inż. Bronisław Masny
nauczyciel matematyki
wychowawca klasy 7
mbronek@poczta.onet.pl
mgr Halina Raszka
nauczyciel religii ewangelickiej
bibliotekarz
kronikarz szkoły
halinarasz@op.pl
mgr Marta Pilch
nauczyciel wspierający pracą dyrektora szkoły
nauczyciel biologii
nauczyciel przyrody
nauczyciel informatyki
nauczyciel wspomagający
wychowawczyni klasy 6
Prezes Ogniska ZNP przy SP5
marta_pilch@wp.pl
mgr Dorota Polok
nauczyciel języka polskiego
mgr Małgorzata Pilch
nauczyciel nauczania zintegrowanego
wychowawczyni klasy 3
mgr Jarosław Sobczyk
nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Edyta Kostka
nauczyciel religii katolickiej
wychowawczyni w świetlicy szkolnej
mgr Joanna Wuwer
pedagog szkolny
nauczyciel wspomagający
nauczyciel doradztwa zawodowego
nauczyciel geografii
mgr Edyta Marekwica
nauczyciel języka angielskiego
mgr Joanna Cieślar
opiekun Samorządu Uczniowskiego
nauczyciel wspomagający
mgr Zofia Pilch
nauczyciel wspomagający
mgr Marcin Adamiec
nauczyciel fizyki
mgr Wojciech Brodzki
nauczyciel chemii
mgr Agnieszka Zbrożek
nauczyciel języka niemieckiego
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
wychowawczyni w świetlicy szkolnej
mgr Klaudia Byrt
nauczyciel wspomagający
mgr Krystyna Bienias
nauczyciel wspomagający
logopeda
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
mgr Marzena Smagacz
nauczyciel wspomagający
Izabela Chmiel
asystent ucznia kl. 8
mgr Barbara Dragon
nauczyciel języka angielskiego w oddziale przedszkolnym
wychowawczyni świetlicy szkolnej
mgr Roman Czech
nauczyciel historii
mgr Magdalena Podeszwa
nauczyciel muzyki i zajęcia rozwijających kreatywność