"Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka"


Konwencja o Prawach Dziecka

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców