Kontakt

Adres szkoły - ul. Jawornik 58, 43-460 Wisła

Adres Strony WWW szkoły - www.sp5.wisla.pl

Adres strony Facebook szkoły - Facebook SP 5

Adresy e-mail:
Sekretariat - sekretariat@sp5.wisla.pl


Dyrektor - dyrektor@sp5.wisla.pl

Inspektor Ochrony Danych - iod@sp5.wisla.pl

Telefony:
stacjonarny
33 855 27 20

sekretariat 725 996 428

Dyrektor 725 996 429

Fax - 33 855 27 20

Przekaż 1% na naszą szkołę.