Podczas Dnia Europejskiego w czerwcu 2003 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na logo szkoły.
Spośród prac, które wpłynęły, komisja konkursowa w składzie:

............. Dyrektor Szkoły ... mgr Lucyna Krakowiak-Miler
Burmistrz Miasta Wisły ... mgr Jan Cieślar
Przedstawiciel Rady Pedagogicznej ... mgr Lidia Bolechowicz
Przedstawiciel Rady Rodziców ... Pani Ewa Gorzechowska
Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego ... uczennica Sonia Czyż

wybrała projekt uczennicy Magdaleny Marty Pilch.


Podczas ogłaszania wyników konkursu autorka projektu wybranego na logo szkoły wyraziła zgodę na jego wykorzystanie i przetwarzanie przez szkołę.