Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

Program wychowawczo-profilaktyczny w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle na rok szkolny 2019/2020 >>>zobacz<<<

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna podczas zdalnego nauczania - dyżury >>>zobacz<<<

Procedura spotkań zespołów pedagogiczno-psychologicznych na terenie szkoły obowiązująca w czasie epidemii związanej z COVID-19 >>>zobacz<<<