Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

Zawsze jest jakieś wyjście! >>>zobacz<<<

Program wychowawczo-profilaktyczny w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle na rok szkolny 2020/2021 >>>zobacz<<<

Godziny pracy pedagoga szkolnego i psychologa >>>zobacz<<<

Procedura spotkań zespołów pedagogiczno-psychologicznych na terenie szkoły obowiązująca w czasie epidemii związanej z COVID-19 >>>zobacz<<<